Escalatieladder

De ontwikkeling van een Conflict verloopt meestal volgens het patroon van de escalatieladder zoals hieronder weergegeven.

 

Iedere fase heeft drie componenten.

 

Fase 1 heeft betrekking op situaties waarin zich (af en toe) spanningen voordoen. De oplossingen zijn voorhanden en de betrokkenen komen er via enkele contacten meestal wel uit. Op het niveau van acties (3) blijven de problemen bestaan. De tegenstellingen zijn duidelijk en de prikkelbaarheid ten opzichte van elkaar neemt toe. Emoties spelen een rol, al wordt nog redelijk beheerst met het probleem omgegaan.

 

De kern van de eerste fase is: betrokkenen streven een win-win situatie na. Zij willen er samen uitkomen en proberen een breuk met elkaar te voorkomen. Men zoekt naar een oplossing waar ieder profijt bij heeft.

 

In fase 2 ontwikkelt het Conflict zich tot een steeds hardnekkiger geschil. Het win-win idee is verdwenen. De interactie tussen betrokkenen wordt harder. Het Conflict zelf wordt een belangrijk punt. Men staat ermee op en gaat ermee naar bed.

 

Mensen krijgen starre, negatieve beelden over elkaar. De neiging bestaat om de spot met de ander te drijven. Er wordt geprobeerd anderen voor het eigen standpunt te winnen

 

Het Conflict kost veel negatieve energie. Een spiraal van verdediging en aanval treedt in werking.

 

De kern van de tweede fase is: betrokkenen kiezen voor een win-verlies situatie. De ene probeert te winnen en de ander te laten verliezen. Er wordt actie ondernomen om dit te bereiken.

 

In fase 3 zijn opponenten voortdurend bezig elkaar te beschadigen. Vaak willen anderen zich graag mengen in het Conflict en verergeren daarmee de zaak. Normen en waarden worden overschreden, niemand zit daarmee.

 

Veel tijd wordt gestoken in preventieve maatregelen om foutieve stappen te voorkomen. De wens om de ander te beschadigen is groter dan de bezorgdheid om zelf beschadigd te worden.

 

Bij de laatste trede van de ladder is gekozen voor een doodlopende weg. Een oplossing is er eigenlijk niet meer. Dan maar liever samen het ravijn in.

 

Het gedrag mag voor anderen onbegrijpelijk zijn, voor betrokkenen lijkt het zinnig gezien de intensiteit van het Conflict.

 

De kern van de derde fase is: betrokkenen stevenen af op een verlies-verlies situatie. De wens om de ander te beschadigen is groter dan de bezorgdheid zelf beschadigd te worden.