Werkwijze

Mijn werkwijze is betrokken, helder en direct. Na een korte analyse waarin je je situatie vertelt, overleg ik met je wat mijn benadering zal zijn. Dat hangt af in welke fase het Conflict zich bevindt en hoe je er tegenover staat. Ik leg dat hieronder graag uit.

 

Uitgangspunt is te allen tijde dat ik wil proberen te voorkomen dat partijen beschadigd worden of, wanneer ze dat al zijn, probeer ik de beschadiging te verminderen. Dat is zowel voor jou als voor degene met wie je een conflict hebt van toepassing.

 

Soms is snel ingrijpen de manier, in andere gevallen zal omzichtig te werk worden gegaan. Uitgangspunt is dat een conflict zo veel mogelijk voorkomen en beheerst wordt.

 

De mogelijkheid bestaat dat ik eerst met jou aan de slag ga waardoor het lijkt dat er met het Conflict niets gebeurt. Het tegendeel is waar. Reflectie op het eigen functioneren is vaak noodzakelijk als eerste stap.

 

In mijn werkwijze analyseer ik op basis van een intakegesprek in welke fase je Conflict zich bevindt, en welke aanpak daarbij het prettigst en effectiefst zal zijn.

 

Ik werk aan de hand van de escalatieladder van Glasl.

De ontwikkeling van een Conflict verloopt meestal volgens het patroon van deze escalatieladder.