ConflictBemiddeling

Conflictbemiddeling ook mediation genoemd komt van het Latijnse woord mediare: tussenbeide komen.

 

Mediation is een vorm van Conflictoplossing waarbij een onafhankelijke neutrale derde, de mediator, partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen - en een voor ieder van hen optimale -oplossing van hun conflict te komen.

 

Steeds meer geschillen worden opgelost door mediation, zowel in zakelijke als in persoonlijke kwesties.

 

Mediation kent een groot aantal voordelen ten opzichte van andere vormen van geschillenoplossing. 

 

De belangrijkste daarvan zijn:

• snelheid

• kostenbeheersing

• informele procedure

• deskundige begeleiding

• actieve rol van partijen

• ruimte voor creatieve oplossingen

• geen onnodige beschadiging van relaties

• gezamenlijke oplossing =

   hoge acceptatiegraad en win-win resultaat

 

Er zijn een aantal voorwaarden en uitgangspunten waar partijen en mediator rekening mee moeten houden, wil het mediationtraject succesvol verlopen. Deze voorwaarden en uitgangspunten worden aan partijen tijdens het intakegesprek, voorafgaand aan de mediation, toegelicht.

De belangrijkste (de vijf V’s) zijn:

 

Vertrouwen

Vertrouwen in de mediator is van groot belang voor het slagen van het mediationproces. De basis van het vertrouwen dat partijen in de mediator stellen, wordt natuurlijk gelegd door zijn neutraliteit en zijn onafhankelijkheid. Daarnaast spelen persoonlijke eigenschappen natuurlijk een belangrijke rol. Je zou kunnen zeggen dat het moet klikken tussen partijen en mediator.

 

Vertrouwelijkheid

Zaken die binnen de mediation besproken worden, zijn vertrouwelijk. Willen partijen over het besprokene buiten de mediation met anderen praten (bijvoorbeeld hun echtgenoot, een vriend, een leidinggevende, de vakbond), dan kan dit alleen als partijen dit elkaar toestaan. Ook de mediator is gehouden aan de vertrouwelijkheideis. De verslagen van mediationgesprekken zijn eveneens vertrouwelijk.

 

Veiligheid

Partijen moeten binnen de mediation in openheid met elkaar kunnen communiceren en moeten daarbij niet bang zijn dat uitspraken later tegen hen worden gebruikt. Binnen mediation geldt dat een mondelinge afspraak geen afspraak is; pas als de afspraken die gemaakt zijn, schriftelijk zijn vastgelegd en door partijen zijn ondertekend, kunnen partijen elkaar aan deze afspraken houden.

 

Vrijwilligheid

Partijen nemen deel aan de mediation op basis van vrijwilligheid. Op het moment dat zij geen vertrouwen meer in het proces of de mediator hebben, kunnen zij (eenzijdig) met de mediation stoppen zonder dat zij over dit besluit elkaar of de mediator verantwoording schuldig zijn.

 

Verantwoordelijkheid

Partijen zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor de manier waarop ze het conflict willen oplossen. De mediator geeft partijen de ruimte zelf besluiten te nemen met betrekking tot de vraag wat voor hen een aanvaardbare oplossing is.

Neem contact op